אינדקס AA-AAA מח''מ 4 קבוע

קוד המדד: 1265

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
לאומי אג"ח 179 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
לאומי 186 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
חשמל 34 0.0
חשמל 35 0.0
פועלים 201 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
לאומי 185 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
כלל ביטוח א 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
מליסרון כא 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
פועלים ז 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
כלל מימון יג 0.0
פניקס הון יב 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
יוניברסל ו 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
נמקו ג 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
פסיפיק ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
יוניברסל ה 0.0
ביג כא 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
לייטסטון ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
פועלים יא 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
קרסו ה 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
פועלים 101 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
וילאר י 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
מנורה הון ח 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
אקויטל 4 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA-AAA מח''מ 4 קבוע נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil