אינדקס AA-AAA מח''מ 5 קבוע

קוד המדד: 1266

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
לאומי 186 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
חשמל 34 0.0
חשמל 35 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון כא 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
פועלים 201 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
כלל מימון יג 0.0
פניקס הון יב 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
לאומי 185 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
ביג כא 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
פועלים ז 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
כלל ביטוח א 0.0
פועלים יא 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
מנורה הון ח 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
יוניברסל ו 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
נמקו ג 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
איירפורט י 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
פסיפיק ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
יוניברסל ה 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
אקויטל 4 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
לייטסטון ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
וילאר י 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
קרסו ה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
פועלים 101 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 5 שנים במועד העדכון החודשי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA-AAA מח''מ 5 קבוע נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil